Ustawa o ochronie danych osobowych – projekt dokumentów już gotowy

projekt dokumentów ustawy o ochronie danych osobowych

14 września na stronach Ministerstwa Cyfryzacji ukazały się dwa bardzo ważne projekty dokumentów skierowanych do opiniowania. Są to kolejno: ustawa o ochronie danych osobowych (projekt) oraz projekt ustawy: przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

Pierwsza z ustaw określa szereg aspektów związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – czyli popularnego RODO. W treści ustawy – w rozdziale 3. – znalazły się warunki i tryb udzielania certyfikacji i akredytacji.

Podmiot certyfikujący

Najważniejszą informacją w tej części jest określenie podmiotu certyfikującego. W myśl artykułu 6. został nim prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W dalszej części sprecyzowana jest zawartość wniosku o certyfikację oraz ramy czasowe postępowania.

W treści znalazł się też zapis o możliwości przeprowadzania kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych podmiotów, które certyfikat posiadają, oraz wykaz uprawnień osób przeprowadzających czynności kontrolne.

Podmiot akredytowany został naznaczony do monitorowania przestrzegania zatwierdzonego kodeksu postępowania. Projekt ustawy precyzuje również proces ubiegania się o akredytację do monitorowania przestrzegania kodeksu.

Pełną treść projektu ustawy można znaleźć na stronie resortu.

 

Autor: Marcin Baranowski, IT Security Expert w firmie Onwelo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *