RODO – kto w Polsce może monitorować stosowanie rozporządzenia?

GIODO monitoruje stosowanie RODO

W Polsce organem, który ma obowiązek monitorować stosowanie rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Ten organ ma działać w sposób całkowicie niezależny. To oznacza, że jego członkowie muszą być wolni od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, nie zwracać się o instrukcje i również ich nie przyjmować.

Mają zajmować się naruszeniami rozporządzenia i rozpatrywaniem ewentualnych skarg.

Organy nadzoru mają za zadanie również m.in. monitorowane i egzekwowanie RODO, udzielanie właścicielom danych – na ich żądanie – informacji dot. przysługujących im praw, mają też możliwość wglądu w pracę administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe i w razie stwierdzenia naruszeń przepisów rozporządzenia – mogą wszcząć odpowiednie postępowanie.

Organowi nadzorczemu przysługuje również m.in. wprowadzanie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania, nakazanie zawieszenia przepływu danych do odbiorcy w państwie trzecim lub do organizacji międzynarodowej, nakazanie prostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz powiadomienia o tych czynnościach odbiorców, którym dane osobowe ujawniono.

GIODO może też wnieść do sądu/trybunału sprawy dotyczącej naruszenia przepisów dot. przetwarzania danych oraz w stosownych przypadkach do wszczęcia lub do uczestniczenia w inny sposób w postępowaniu sądowym w celu wyegzekwowania stosowania tychże przepisów.

Poza tym członkowie organu nadzorczego powinni też upowszechniać w społeczeństwie wiedzę dotyczącą kwestii związanych z przetwarzaniem danych, oraz doradzać parlamentowi, rządowi i innym instytucjom w sprawach prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Autor: Marcin Baranowski, IT Security Expert w firmie Onwelo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *