Kogo dotyczy RODO?

Kogo dotyczy RODO?

Kogo dotyczy RODO? Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych reguluje wiele kwestii związanych z ochroną danych. Bardzo często można się więc spotkać z pytaniem „czy ta regulacja dotyczy także mnie?”. Najczęściej odpowiedź brzmi „tak”.

Rozporządzenie nie wylicza w sposób bezpośredni podlegających mu jednostek. Taki zapis znajduje się tylko w odniesieniu do podmiotów wyłączonych z zapisów dokumentu. Dlatego można założyć, że rozporządzenie dotyczy wszystkich przypadków przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany. Do wyjątków należą wyłącznie działalności nieobjęte zakresem prawa Unii (np. kwestie bezpieczeństwa narodowego), przez osoby fizyczne w zakresie czysto osobistym, organy ścigania, sądy, instytucje unijne czy też dyplomatyczne. Wyłączenia opisane są w artykule 2. RODO.

„Przetwarzanie danych w sposób elektroniczny”

Bezpośrednim skutkiem tego zapisu jest włączenie większości organizacji przetwarzających (czyli również przechowujących) dane osobowe w sposób elektroniczny. Tak więc osiedlowe przedszkole, które na jednym komputerze w sekretariacie przechowuje dane rodziców i dzieci również powinno zabezpieczyć te dane w odpowiedni sposób. Sklep internetowy, niezależnie, czy jest to wielki portal aukcyjny czy niewielki sklep wysyłkowy musi tak samo (czyli odpowiednio) zadbać o dane klientów.

W szczególny sposób RODO dotyka instytucji przetwarzających dane szczególnie wrażliwe (np. szpitale czy przychodnie), które również powinny zastosować odpowiednie mechanizmy obronne, zabezpieczające dane o stanie zdrowia pacjentów.

W jednym z ostatnich zapisów RODO porusza też kwestię związków wyznaniowych. Te podlegają pod stare przepisy (ale dostosowane do wymagań RODO), ale mogą podlegać nadzorowi niezależnego – nawet odrębnego – organu nadzorczego.

 

Autor: Marcin Baranowski, IT Security Expert w firmie Onwelo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *