Dane osobowe. Czyli właściwie co?

Czym są dane osobowe?

Według unijnego rozporządzenia RODO, „dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.

Co to oznacza? Że są to informacje, dzięki którym możemy kogoś zidentyfikować i namierzyć.

Oczywiste są takie dane jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, numer telefonu, adres e-mail – to je podajemy najczęściej – w sklepach, w formularzach kontaktowych, przy zapisywaniu się do newslettera.

Bardziej szczegółowe dane to np. numer PESEL czy NIP oraz informacje o zadłużeniu – kredytach, zaległościach czy stanie konta.

Unijne rozporządzenie RODO jako dane osobowe, które będą podlegać ochronie uważa również linie papilarne, wzór siatkówki i adres IP komputera, z którego korzystamy.

Chronione mają być również dane o stanie zdrowia – fizycznego i psychicznego – które są zbierane w kartotece medycznej, podczas badań czy wykonywanych zabiegów.

W RODO znalazł się również zapis o danych które wymagają „szczególnej ochrony z racji swojego charakteru są szczególnie wrażliwe w świetle podstawowych praw i wolności”. Tu zostały wymienione informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, wyroków i seksualności.

 

Autor: Marcin Baranowski, IT Security Expert w firmie Onwelo.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *