Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wprowadzone przez Unię Europejską, stało się istotnym elementem w sposób, w jaki firmy przetwarzają i chronią dane osobowe. Branże przemysłowa i budowlana, tradycyjnie mniej związane z zagadnieniami ochrony danych, obecnie stają przed wyzwaniami adaptacji do tych przepisów. W tym artykule przyjrzymy się, jak RODO wpływa na te sektory i jakie zmiany muszą zostać wprowadzone, aby spełnić nowe wymogi.